ANA SAYFA ZİYARETÇİ DEFTERİ DOKTORUNUZA SORUN DR.EBUBEKİR EMRE MEN İLETİŞİM
 
 » ÜYE GİRİŞ BÖLÜMÜ
Kullanıcı Adı :
 
Şifre:
 

Güvenlik Kodu:

 
 
Yeni Kayıt -  Şifremi Unuttum
 » DİĞER SİTEMİZ

 » MENÜ
KALP HASTALIKLARI İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ
KALP HASTALIKLARI TANI YÖNTEMLERİ
KALP DAMAR HASTALIK LARI-KALP KRİZİ
KALP YETERSİZLİĞİ
ARİTMİ (RİTİM PROBLEMİ)
KALP KAPAK PROBLEMLERİ
HİPERTANSİYON
DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI
KALP HASTALIKLARI TEDAVİ YÖNTEMLERİ
DR EBUBEKİR-EDEBİYAT-ŞİİR
KLAVUZLAR
RİSK HESAPLAMA TABLOSU
HESAPLAYICILAR
 » Sağlığınız Bizim İçin Önemli


Hiperlipidemi (kolesterol yüksekliği) - Kardiyoloji Uzman Doktoru - Kalp Doktoru-Uzman Doktor Ebubekir Emre Men
 » KALP HASTALIKLARI İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ » Hiperlipidemi (kolesterol yüksekliği)

·         Koroner arter hastalığının en önemli risk faktörlerinden biri kolesterol yüksekliğidir.

·         Kolesterol ; Başlıca, Total kolesterol, HDL kolesterol (İyi huylu kolesterol), LDL (Kötü huylu kolesterol) ve TG (TRİGLİSERİD) denilen kolesterol türlerinden oluşur.

·         Kolesterol yüksekliği ve  özelliklede kötü huylu kolesterol olarak bilinen LDL kolesterol  ile koroner arter hastalığı-ve kalp krizi arasında; güçlü,  yükseklik derecesi ile artan ve tüm yaş gruplarında, kadın erkek her iki cinstede kesin bir ilişki olduğu gösterilmişti. LDL kolesterolde %10 luk artış koroner arter hastalığında %20-30 luk risk artışına yol açmaktadır.

·         Kolesterol değerlerinin hepsi önemli olmakla birlikte kalp damar hastalıkları açısından en önemlisi LDL (Kötü huylu kolesterol) kolesteroldür. LDL ne kadar yüksek ise koroner arter hastalığı riski o kadar yüksektir.

·         HDL kolesterol (İyi huylu kolesterol) ise ne kadar yüksek ise o kadar iyidir. (iyinin çok olmasını isterz!). HDL’nin 45’in üzerine çıktığı durumda bir kalp risk faktörünü nötralize ettiği söylenir.

·         TG (TRİGLİSERİD)’de kötü huylu kolesterol olarak kabul edilir fakat LDL den bir alt derecede kötü olarak kabul görür. TG için hedef 150’nin altıdır.

·         LDL İÇİN HEDEF DEĞERLER:

*LDL 100’ÜN ALTINDA OLMALI(HEDEF 80’İN ALTI):Yüksek riskli hastalarda (şeker chastaları, koroner arter hastaları. Bacak damarı tıkanıklığı olanlar, tıkayıcı felç geçirenler)

* LDL 130’UN ALTINDA OLMALI: Kalp damar hastalığı açısından 2’den fazla risk faktörü olan hastalarda

*LDL 160’IN ALTINDA OLMALI: Kalp damar hastalığı açısından 2’den az risk faktörü olan hastalarda

Koroner Kalp Hastalığından Korunma ve Tedaviye İlişkin Ulusal Kılavuz’a göre  

Hiperkolesterolomi Tedavisinde Genel Prensipler 

Hiperkolesterolomi tedavisi KKH risk durumunun değerlendirilmesine göre yapılmalıdır. Risk düzeyleri ve tedavi hedefleri hem total kolesterol, hem de LDL-kolesterol olarak verilmiştir. Bunun nedeni şudur: LDL’nin en fazla aterojen olan lipoprotein olduğu kabul edilmektedir ve tedavide temel alınması önerilir. Ancak, özellikle diyet tedavisi süresince hastalar total kolesterol düzeylerine göre takip edilebilirler. Total kolesterole göre takip, hem ek masraftan kaçınma sağlar, hem de LDL-kolesterol ölçümü imkanının kısıtlı olduğu durumalrda gösterge oluşturur. Yüksek HDL-kolesterol (³ 60 mg/dl) düzeyi , bir risk faktörünün olumsuz etkisini ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle risk gruplarının belirlenmesinde bu dikkate alınmalıdır.

1- En yüksek risk altında olan grup: KKH veya diğer aterosklerotik damar hastalığı (trombotik felç, geçici iskemik atak, periferik tıkayıcı damar hastalığı) delili mevcut olanlardır. Bunlardan daha sonraki yeni olayları, hastalığın ilerlemesini ve komplikasyonlarını önlemek bakımından (ikincil önleme) yoğun bir tedavi gereklidir. Özellikle koroner arter bypass cerrahisi ve diğer damarlarda aterosklerozun ilerlemesini önlemek için çok agresif bir politika izlenmelidir. Bu grupta tedavide hedef, LDL-kolesterol düzeyini 100 mg/dl altına indirmektir. Bu hastalar Basamak-2 diyete alınmalı, hedef kolesterol düzeyi diyetle elde edilemiyorsa tedaviye ilaç da eklenmelidir. Bu hastalarda diyet tedavisi çok önemlidir, ancak ilaç tedavisine başlamadan önce diyet sonuçlarını görmek için tanınan göreceli olarak kısa (2-3 ay) tutulabilir.

Klinik çalışmalar açıkca göstermektedir ki, serum kolesterolünün düşürülmesi, KKH tanımlanmış    hastalarda KKH’na bağlı morbidite ve mortaliteyi düşürmektedir. Ayrıca eldeki çalışma sonuçlarının    birlikte değerlendirilmesinden ortaya çıkan eğilim bu hastalarda total mortalitenin de azalsığı    yönündedir.

2- Yüksek risk altında olan grup: KKH ortaya çıkmamış bir bireyde yüksek kolesterol düzeyi ile birlikte 2 veya daha fazla risk faktörünün bulunduğu gruptur. Yaşın da bir risk faktörü olduğu unutulmamalıdır. Bu grupta hedef, total kolesterol düzeyini 200 mg/dl, LDL kolesterol düzeyini 130 mg/dl altına indirmektir (birincil önleme). Bu amaçla 3-6 aylık diyet (Basamak-1, Basamak-2), gerekirse ilaç kullanılır.

3- Düşük risk grubu: Kolesterol düzeyi hafif-orta derece yüksek olmakla birlikte, toplam KKH risk faktörü sayısı 2’nin altında olan gruptur. Bunlarda hedef, total kolesterol düzeyini 240 mg/dl, LDL-kolesterol düzeyini 160 mg/dl altına indirmektir. Bu grupta tedavide genel olarak sadece diyet yeterlidir. Ancak, toplam risk faktörü sayısı 2’nin altında olduğu halde, kolesterol düzeyi çok yüksekse (total kolesterol 300 mg/dl) ve üzeri, LDL-kolesterol 190mg/dl ve üzeri) ve diyetle düşmüyorsa, ilaç tedavisine başlanmalıdır.

    Birincil önlemede ağırlık diyet tedavisinde olmalıdır. Diyet tedavisine alınanlar (Basamak-1, Basamak-2) 1-1.5 ay ve 3 ay sonra tekrar değerlendirilmelidir. İstenilen kolesterol düzeyi elde edilmişse, ilk sene her 3 ayda bir, sonraki senelerde de her 6 ayda bir kolesterol düzeyleri tekrarlanır. Birincil önlemede ilaç tedavisine başlamadan önce, yoğun bir şekilde, önce Basamak-1, düşmüyorsa Basamak-2 tarzında 6 aylık bir diyet tedavi denenmelidir.

    HDL-kolesterol düzeyleri düşük olanlarda tedavi ilaç-dışı yaklaşım ağırlıklı olmalıdır: zayıflama, sigaranın bırakılması, fizik aktivitenin arttırılması gibi.

Birincil Önlemede İzleme ve Tedavi
Total kolesterol düzeyi 200 mg/dlaltında, LDL-kolesterol 130 mg/dl altında, HDL-kolesterol düzeyi 35 mg/dl üzerinde olanlarda (ideal düzey):

-Beş senede bir total kolesterol, HDL-kolesterol, trigliserid düzeylerinin ölçülmesi

-Sağlıklı beslenme eğitimi, ideal vücut ağırlığının muhafaza edilmesi

-Fizik aktiviteyi yüksek tutmak, spor yapmaya teşvik

-Lipid dışı risk faktörleri varsai bunların kontrol altına alınması

Total kolesterol düzeyi 200-239 mg/dl, LDL-kolesterol düzeyi 130-159 mg/dl, HDL-kolesterol düzeyi 35 mg/dl üzerinde ve lipid dışı risk faktörü sayısı 2’den az ise:
-Diyet verilmesi (Basamak-1)

-Fizik aktivitenin arttırılmasıi zayıflatma

-Diğer risk faktörlerinin kontrol altına alınması

-Bir sene sonra kişinin tekrar değerlendirilmesi

Total kolesterol düzeyi 200-239 mg/dl, LDL-kolesterol düzeyi 130-159 mg/dl, HDL-kolesterol düzeyi 35 mg/dl altında, ya da 2 veya daha fazla risk faktörü varsa:
-Tam bir anamnez, fizik muayene, EKG ve gerekli diğer laboratuar incelemeleri

-Diyet (Basamak-1, gerekirse Basamak-2)

-Diyetle LDL-kolesterol düzeyi 130 mg/dl altına düşmüyorsa, yaşın, cinsiyetin ve KKH risk faktörlerinin değerlendirilmesi yapılarak ilaç tedavisinin gerekip gerekmeyeceğinin kararlaştırılması

Total kolesterol düzeyi 240 mg/dl ve üzeri, LDL-kolesterol düzeyi 160 mg/dl ve üzerinde, diğer risk faktörü sayısı 2’den az ise:
-Tam bir anamnez, fizik muayene, EKG ve diğer laboratuar incelemeleri

-Diyet (Basamak-1, gerekirse Basamak-2)

-Total kolesterol düzeyi çok yüksekse (>300 mg/dl), veya LDL-kolesterol düzeyi çok yüksekse (190 mg/dl ve üzeri), diyetle birlikte ilaç tedavisi verilebilir (diyetin başarısız kaldığı durumlarda)

Total kolesterol düzeyi 240 mg/dl ve üzeri, LDL-kolesterol düzeyi 160 mg/dl ve üzerinde, diğer risk faktörü sayısı 2 veya daha fazla ise:
-Tam bir anamnez, fizik muayene, EKG ve diğer laboratuar incelemeleri

-Diyet (Basamak-2)

-Diyetle kolesterol düşmüyorsa ilaç tedavisi

Çocuklar
Eğer KKH ve hiperkolesterolemi bakımından aile öyküsü kuvvetli ise, 2-19 yaş arası çocuklarda ve aile öyküsü belli olmayanlarda total kolesterol düzeyine bakılmalıdır. Çocuklarda total kolesterol düzeyi 170 mg/dl altında olmalıdır. Eğer bu düzeyde ise, çocuk 20 yaşına kadar izlemeden çıkarılır, sonra her 5 senede bir yapılan kontrol programına girer. Total kolesterol düzeyi 200 mg/dl ve üzerinde olanlarda Basamak-1 diyet uygulanmalı ve diğer risk faktörleri araştırılmalıdır. Çocuklarda ilaç tedavisi ancak kolesterol düzeyi 300 mg/dl veya üzerinde ise düşünülmelidir. İlaç olarak da sadece safra asidi bağlayıcı reçineler (kolestiramin, kolestipol) kullanılmalıdır.

Hipergliseridemi
Kanda yüksek düzeyde trigliseridler prospektif epidemiyolojik çalışmalara göre koroner kalp hastalığı için yüksek risk oluşturmaktadır. Ancak diğer risk faktörlerinin etkisi için istatistik ayarlama yapılınca, kanda trigliseridlerin bağımsız etkileri zayıflar ve kaybolur. Bunda yüksek trigliseridlerin genellikle düşük HDL düzeyleri ile birlikte gitmesinin rolü vardır. Ayrıca hipergliseridemi, en iyi örneği ailevi kombine hiperlipidemide görüldüğü gibi, çok aterojen küçük, yoğun LDL parçacıklarının bulunduğu, trigliseridden zengin bir lipoprotein hastalığının işareti olabilir. Trigliserid düzeyleri genelde şu şekilde sınıflandırılır: normal (< 200 mg/dl), sınırda yüksek (200-400 mg/dl), yüksek (400-1000 mg/dl) ve çok yüksek (1000 mg/dl’den fazla). Sınırda yüksek veyüksek trigliseridleri bulunan hastalar, KKH riskini yükselten diğer dislipidinemilerle (örneğin familial kombine hiperlipidemi ve diyabetik dislipidemi) birlikte olabilir. Çok yüksek trigliserid düzeyi olan hastalar (> 1000 mg/dl) ise, akut pankreatit riski altındadırlar. Yüksek trigliserid düzeyine sahip her hastaya önce ilaçsız tedavi prensipleri (diyet, kilo fazlalığı olanlarda zayıflama, alkol kısıtlaması, daha fazla fizik aktivite) önerilmelidir.

Ailevi kombine hiperlipidemi gibi aterojen dislipidemilerle birlikte hipertrigliseridemi olduğunda ilaç tedavisi gerekebilir. İlaç tedavisinde, trigliserid seviyesini etkili bir şekilde düşürecek ilaçlardan biri (nikotinik asit, fibratlar, balık yağı içeren kapsüller gibi) seçilmelidir. Çok yüksek trigliserid düzeyi olan hastalarda, akut pankreatitten korunmak için de ilaç tedavisi uygundur. Eğer ilaçsız tedavi ile trigliserid düzeyi düşmüyorsa ve birlikte HDL-kolesterol düzeyi düşük kalıyorsa, yine ilaç tedavisine başvurmak gerekir.